Term Dates

*Tues 30th Oct - Weds 19th Dec

*Thurs 3rd Jan - Fri 15th Feb

*Mon 25th Feb - Fri 5th Apr

*Tues 23rd Apr - Fri 24th May

*Monday 6th is May Day

*Monday 3rd June - Friday 19th July